Kurser

Du är välkommen att klättra utan särskild utbildning, våra hallvärdar svara gärna på frågor. För att säkra på topprep, eller klättra med autobelay (automatisk säkring), behöver du dock ett topprepskort – ett så kallat “grönt kort”. Och för att ledklättra, eller säkra någon som ledklättrar, behöver du ett ledkort – “rött kort”. Vi erbjuder båda typen av kurser med jämna mellanrum. Håll utkik på vår Facebooksida, för att veta när nästa kurstillfälle, eller kontakta oss – ser vi att behovet finns ordnar vi en kurs. 

Share This